Flaga polska Flaga angielska

 

logo konferencji

24 Konferencja Geometria grafika komputer
Łódź 3 - 6 VII 2017

Informacje dla autorów

Uprzejmie prosimy o wypełnienie do 15.032017 formularzy zgłoszeń za pośrednictwem strony konferencji.

Prezentację tematu należy przygotować w języku angielskim.

Podstawą kwalifikacji referatu do prezentacji na konferencji będą streszczenia (maksymalnie dwie strony sformatowane ściśle według wytycznych podanych na stronie konferencji) w języku polskim i angielskim.
Streszczeni w postaci pliku (MS Word) należy przesłać za pośrednictwem strony konferencji do 1.04.2017 r.

Informację o przyjęciu referatu wyślemy do dnia 30.04.2017

Streszczenia zakwalifikowanych referatów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych ( procecding) oraz na stronie konferencji.

Dodatkowo oferujemy możliwość opublikowania pełnych tekstów referatów jako rozdziałów w Monografii "Geometria Grafika Komputer" lub artykułów w czasopiśmie naukowym Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej "The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Graphics". Publikacja artykułów o objętości czterech stronic druku jest dla uczestnika konferencji bezpłatna ( za każdą następną stronę należy wnieść opłatę 20 zł)

Teksty referatów prosimy nadsyłać:
- do 31.05.2017 - dla publikacji w Monografii "Geometria Grafika Komputer"
- do 31.05.2017 - artykułów w czasopiśmie naukowym "The Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Graphics"

Wytyczne - streszczenia

Wytyczne w postaci: pliku (wersja2013) pdf (294 KB), pliku (wersja2013) docx (48 KB)

Wytyczne - Biuletyn

Wytyczne w postaci: pliku pdf (200 KB), pliku doc (31 KB)

Wytyczne - Monografia

Wytyczne w postaci: pliku pdf (1,22 MB), pliku docx (1,01 MB)

Opracował Piotr Dudzik