Flaga polska Flaga angielska

 

logo konferencji

24 Konferencja Geometria grafika komputer
Łódź 3 - 6 VII 2017

OŚRODEK GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

 

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Geomatyki

Instytut Inżynierii Sanitarnej

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Sanitarnej

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

oraz

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOMETRII I GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ

zapraszają na

24 KONFERENCJĘ

GEOMETRIA GRAFIKA KOMPUTER

3÷6.07.2017

Proponujemy, aby przedmiotem obrad były następujące zagadnienia:

- Miejsce geometrii we współczesnej nauce i technice.
- Kształtowanie programów nauczania uwzględniających specyfikę kierunku studiów.
- Środki i metody dydaktyczne sprzyjające kształceniu inżynierów.
- Przykłady tematów ćwiczeń i zadań nawiązujących do zastosowań w technice.
- Wyniki badań własnych.
- Komputerowe rozwiązania klasycznych problemów geometrii.
- Komputerowe wspomaganie badań naukowych w zakresie geometrii.
- Wizualizacja przekształceń geometrycznych.
- Geometryczne aspekty komputerowego wspomagania projektowania (CAD).
- Wspomaganie komputerowe w dydaktyce geometrii i grafiki inżynierskiej.

Miejsce obrad:

Pałac Radziwiłłów
w Nieborowie
oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Nieborów 232
99-416 Nieborów

Opracował Piotr Dudzik